tiistai 21. joulukuuta 2010

Punaista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta!

MERELLÄ


Isänmaan rannat jättäneet
suomalaiset miehet ja naiset
matkustavat autolautalla
lepäämään Tallinnaan.


Orkesteri on aloittanut soiton.
Humppaa, tangoa ja valssia
kotimaan kielellä.
Leidit kantavat pöytiinsä
välkkyviä cocktaileja.


Tanssilattialla,
joku pari
tanssii tähtien kanssa.


Baarissa trubaduuri
vinguttaa kitarallaan Jeff Beckiä.
Hajuvedet, tupakka ja viinakset
käyvät verovapaassa kaupaksi.


Ajokoiran näköiset miehet
piinattuine vaimoineen
vaeltavat tuskissaan
laivan baarista toiseen
kossumäyris kourassaan.


Laivan kannella
tupakat käryävät.
Merellä puhaltaa
talvinen viima.


15.12.2010
Matti Laitinen

torstai 16. joulukuuta 2010

ALLEKIRJOITA KANTELU EUROOPAN IHMISOIKEUSNEUVOSTOLLE

KANTELU EUROOPAN IHMISOIKEUSNEUVOSTOLLE

 Suomi on hyväksynyt Euroopan ihmisoikeuksien perussopimuksen, joka perustuu vuonna 1948 annettuun yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Sopimuksen neljännessä artiklassa sanotaan: "Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä." Toiseksi Suomen perustuslaissa määritellään kansalaisille oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

 Tästäkin huolimatta Suomen eduskunta on ottanut pakkotyön työvoimapoliittiseksi aseekseen nuorison keskuudessa. Eduskunta on laatinut lain, jonka mukaan ”toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa silloin, kun alle 25-vuotias vailla ammatillista koulutusta oleva nuori kieltäytyy koulutuksesta tai keskeyttää sen niin, ettei hän ole myöskään oikeutettu työttömyysetuuteen.” Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

 Toimeentulotuki on asuinkunnan sosiaalitoimiston myöntämää rahallista tukea. Se on tarkoitettu sellaiselle kotitaloudelle, jonka jäsenten yhteenlasketut tulot ja varat eivät riitä jäsenten välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

 Toimeentulotuen perusosan pitäisi kattaa mm.: ruokakulut, vaatteet, parturin ja kampaajan kulut, henkilökohtainen hygienia, ei-reseptilääkkeet ja vähäiset terveydenhuoltomenot, lääkkeet johonkin muuhun kuin sairauteen, matkakulut (muut kuin työ- ja opiskelumatkat), tv-lupa, sanomalehti, puhelinlasku sekä harrastus- ja vapaa-ajankulut.

 Lain muutos supistaa alle 25-vuotiaiden työttömien, joilla ei ole ammattikoulutusta, toimeentulotukea 20–40 %, jos he kieltäytyvät ammattikoulutuksesta tai keskeyttävät sen. Toimeentulotuki on jo tällä hetkellä Suomessa tasoltaan surkea. Jos tuesta vielä napsitaan 40 % pois, leikkaus kyseenalaistaa ihmisen välttämättömän toimeentulon tason. Suomen perustuslain mukaan: ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.”

 Tämä laki täyttää myös pakkotyön tunnusmerkistön. Pakonomaisuutta lisätään määräyksellä, että jos työtön nuori keskeyttää työvoimapoliittisen koulutuksen, hän menettää myös oikeuden työttömyysetuuksiin.

Ammattikoulutuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ovat pääosin osoitus nuorten vaikeista elämäntilanteista, joihin liittyy terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Vammaisten, vajaakuntoisten ja syrjäytyneiden nuorten mukaan ottaminen yhteiskuntaan ja työelämään heidän tarpeittensa mukaan tuettuna on tehokkaampi menetelmä kuin valtiovallan sanelemat pakkokeinot.

 Kokemus on osoittanut, että pakollinen työvoimakoulutus on täysin tehoton ja hyödytön koulutuksen muoto. Kukaan ei opi mitään pakosta. Tarjotun koulutuksen pakollisuus perustuu toimeentulotuen alentamiseen ja työttömyysturvan katkaisemiseen nuorelta rangaistusmielessä. Se on vallanpitäjien nuorelle osoittama rangaistus siitä, että poliittisen vallan käyttäjät itse eivät ole pystyneet avaamaan nuorisolle tulevaisuuden näköaloja. Virallinen yhteiskunta tunnustaa näin itse epäonnistuneensa sekä nuorten koulutus- että työllisyyspolitiikassaan.

 Suomen koulujärjestelmä ei perustu pakkoon. Opetusvelvollisuuskin koskee lasten vanhempia, eikä lapsia. Nyt käyttöön otettu pakkokoulutus on vastoin Suomen kansan tasa-arvoisia ihanteita. Se kohdistuu kaiken lisäksi tulevaisuuden kannalta kaikkein arvokkaimpaan, mutta laiminlyötyyn väestöryhmään, nuoriin.

 Vetoamme Euroopan ihmisoikeusviranomaiseen, että se vaatii Suomen eduskuntaa kumoamaan ihmisoikeuksia ja Suomen perustuslakia loukkaavan pakkokoulutuslain. Nuorten asemaan on osoitettava myönteistä, rakentavaa ja tulevaisuuden näköaloja avaavia toimenpiteitä tasa-arvoistamalla perus- ja ammattikoulutusta sekä rakentamalla työmarkkinoita, joilta nuoret voivat yhtäläisin oikeuksin ja oman kiinnostuksensa mukaisesti löytää oman elämäntehtävänsä.

 Helsingissä joulukuun 16. päivänä 2010

 Heikki Typpö ja Matti Laitinen


keskiviikko 8. joulukuuta 2010

ISÄNMAAN KASVOTIsänmaan valkoisilla
Pisa-kasvoilla laahustaa
900 000 köyhyydessä elävää,
750 000 korvattavien mielialakemikaalien
käyttäjää.


Ruoka ja asuminen
on kallista,
perusturva
laihdutuskuurilla.

Kansaa vituttaa!

Lumi peittää maan
aurauskalusto loistaa
poissaolollaan.


8.12.2010
Matti Laitinen

perjantai 3. joulukuuta 2010

MORAALI


Kun menestys- ja lentoteollisuus
irtisanovat väkeään,
se on välttämätöntä
kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Kun työntekijät lakkoilevat,
lakon tuomitseminen laittomaksi
on välttämätöntä
kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Kun Nato hyökkää maailmalla,
sotaan liittyminen
on välttämätöntä
tappoteollisuuden säilyttämiseksi.

Kun televisio syytää
aivottomia sarjojaan,
se on välttämätöntä
tyhmyysteollisuuden säilyttämiseksi.

Kun ulkomaiset pankit
ryöstävät ja kavaltavat,
kapitalistien pelastaminen
verovaroin
on välttämätöntä
riistojärjestelmän säilyttämiseksi.

Kun kusetukseen uskotaan,
tietämättömyyden vankilassa
lusiva Suomen kansa
ei katko koskaan
kahleitansa.3.12.2010 Matti Laitinen