torstai 12. marraskuuta 2009

Kielipuolue Ruskeat


Kielipuolue Ruskeat on Nato-myönteinen kansanrintama, joka kokoaa riveihinsä kaikkien Suomen eduskuntapuolueiden jäseniä ja kannattajia. Kansanrintaman tarkoituksena on edistää maamme sitoutumista entistä tiukemmin Euroopan unioniin ja liittää se sotilasliitto Natoon. Jäsenenä Suomi pääsisi mukaan sotilasliiton puolustussuunnitteluun, hyökkäyssotiin ja puolustusmateriaaliyhteistyöhön, mikä parantaisi Suomen puolustuskykyä ja yhteensopivuutta kansallisen puolustuksen, viranomaisyhteistyön ja kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä.

Kielipuolue Ruskeat on ehdottomasti sitä mieltä, että Suomen tulee olla vain ja ainoastaan länsimainen maa. Ruskea kansanrintama tukee Euroopan unionin ja Naton välisen yhteistyön tiivistämistä. Ruskeiden mielestä on olennaista sovittaa yhteen EU:ssa ja sotilasliitto Natossa tehtävä sotilaallisten voimavarojen kehittämistä koskeva työ. Ruskeat pitävät sotilaalliset keinot kattavaa avunantovelvoitetta luonnollisena ja toivottuna sitoumuksena Euroopan unionin kaltaisessa valtioliitossa.

Kielipuolue Ruskeat kokee maamme ainoaksi uhkaksi Venäjän, koska Venäjää on syytä aina pelätä vaikka vain varmuuden vuoksi ja koska venäläiset pysyvät aina venäläisinä. Kielipuolue Ruskeat katsoo, että Naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat sopusoinnussa Venäjän Suomeen kohdistaman uhkan torjumistavoitteiden kanssa, vaikka Venäjä ei koskaan uhkaisikaan maatamme.

Kielipuolue Ruskeat kannattaa lämpimästi Naton Prahan huippukokouksessa v. 2002 vahvistamia päätöksiä, joita olivat sotilasliiton sotilaallisten voimavarojen kehittäminen, nopean toiminnan joukkojen perustaminen, Naton yhteisen joukko- ja komentorakenteen uudistaminen, joukkotuhoaseiden vaikutukselta puolustautumista koskeva aloite sekä terrorismin torjuntaan ja ohjuspuolustukseen liittyvät yhteistyöhankkeet.

Kielipuolue Ruskeat tukee Suomen puolustusvoimien asehankinnoissa sitä periaatetta, että hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota aseistuksen Nato-yhteensopivuuteen ja yhteistyöhakuisuuteen sotilasliitto Naton kanssa.

Kielipuolue Ruskeat kannattaa Suomen osallistumista Naton nopean toiminnan joukkojen toimintaan sotilaallisessa kriisinhallinnassa tarvittavien kykyjen kehittämiseksi sekä Suomen kansallisten puolustusvalmiuksien vahvistamiseksi. Kielipuolue Ruskeat tukee myös Suomen osallistumista Euroopan unionin taisteluosastojen toimintaan.

Kielipuolue Ruskeat haluaa antaa täyden tunnustuksen Nato-johtoisten ISAF-joukkojen työlle Afganistanin sisällissodassa maan hallinnon epävakauden ja turvattomuuden lisäämisessä sekä muiden maan tuhoamista ja siviilien tappamista edistäville toimille. Suomi on osallistunut tähän operaatioon noin 120 sotilaan vahvuisella osastolla Pohjois-Afganistanissa. Kielipuolue Ruskeat toivoo, että sotatoimet Afganistanissa saatetaan lopulliseen ratkaisuun.


Matti Laitinen

keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Ruskeiden kielisuudelmien maa


Maamme poliittisen ja taloudellisen eliitin mielestä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat Suomen itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen.

Mitä he mahtavat tarkoittaa tällä tehtävämäärittelyllä? Suomen valtio on rihmaton kuin loppiaiskuusi. Siitä on riisuttu itsenäisen valtion tunnusmerkit – oma valuutta, itsellinen lainsäädäntövalta ja itsenäinen ulkopolitiikka. Heidän Suomensa turvaa huonosti alueellista koskemattomuuttaan sallimalla kansainvälisten kaivosyritysten hääriä vapaasti maaperällään. Se kohentaa väestönsä turvallisuutta ja hyvinvointia heikentämällä vuodesta toiseen kansan enemmistön perusturvaa ja samanaikaisesti se keventää heidän kapitalistiensa verotusta. Kuinka yhteiskunnan toimivuutta voidaan ylläpitää hävittämällä ravinnon ja kauppamerenkulun omavaraisuus, on salaisuus. Heidän maansa perusarvoja ovat ahneus, itsekkyys ja ylimielisyys.

Maamme poliittisen ja taloudellisen eliitin mielestä Euroopan unionin jäsenyys on Suomelle perustavanlaatuinen turvallisuuspoliittinen valinta. Unionin jäsenenä heidän Suomensa on osa tiivistä poliittista liittoa, jonka jäseniä yhdistää vahva yhteenkuuluvuus ja tahto toimia yhdessä. Kokevatko Suomen kansalaiset kuuluvansa tähän poliittiseen liittoon ja tahtovatko he todella toimia sen puolesta? Vaikuttaa paremminkin siltä, että tämän valtioliiton ainoita suomalaisia jäseniä ovat sitä rakastavat suomalaiset EU-huippuvirkamiehet, europarlamentin jäsenet ja kotimaiset kansanedustajat. Heille uskolliset suomalaiset päättäjät toteuttavat EU:n jokaisen määräyksen Suomessa pilkulleen ja vielä mieluummin kahta kertaa hurjemmin. Puuttuu enää vain se, että Suomen hallitus alkaisi soveltaa Irlannissa kehitettyä toistuvaa kansanäänestystä demokratian nimissä hehkulamppujen poistomenettelyyn ja Natoon liittymiseen.

Maamme poliittisen ja taloudellisen eliitin johdossa on useita ruskeiden kielisuudelmien taitajia. Tämä osaaminen ilmenee selkeästi siinä, että heidän käsityksensä mukaan Suomen pitäisi tukea Euroopan unionin ja Naton yhteistyön tiivistämistä. Perustelunaan he kehtaavat väittää sotilasliitto Naton olevan ensisijaisesti kriisinhallintaorganisaatio. He haluavat Suomen käyvän säännöllistä poliittista vuoropuhelua Naton kanssa ja osallistuvan Nato-johtoisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin, joita kutsutaan useimmissa sivistysmaissa sodiksi. He katsovat Naton tavoitteiden olevan kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden suhteen yhteensopivia Suomen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden kanssa.

Maamme poliittinen ja taloudellinen eliitti on tosissaan. Jotta tämä ei jäisi epäselväksi kenellekään, he julkituovat, että heidän Suomensa varautuu terrorismin torjuntaan ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn.

Räkäosterijojot vievät Suomea Natoon!

Matti Laitinen